Polityka prywatności

Polityka prywatności, wykorzystywania plików cookies oraz social pluginów

w serwisie internetowym DlaSpania.pl

Określenie podstawowych założeń.

Poniższe informacje mają na celu podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie DlaSpania Sp. z o.o. przypisuje problematyce ochrony prywatności użytkowników strony internetowej i Klientów sklepu internetowego DlaSpania.pl (zwanych również „Klientami”) oraz przekazanie w pełnym zakresie sposobu realizacji założeń polityki prywatności, sposobu wykorzystywania plików Cookies oraz social pluginów. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne

I. Polityka prywatności

1. Podmioty przetwarzające dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane w celach zrealizowania zamówienia Klienta, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DlaSpania Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.dlaspania.pl. Dane osobowe są przez DlaSpania Sp. z o.o. rejestrowane i mogą być przekazywane wyłącznie firmom, które współpracują z nami przy realizacji zamówienia w celu jego realizacji.

Informujemy, że administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są dane osobowe Klientów jest DlaSpania Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381884, NIP: 8992713545, REGON: 021478722, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Administrator danych osobowych (DlaSpania sp. z o.o.) powierza przetwarzanie wszystkich pozyskiwanych w drodze elektronicznej danych osobowych firmie ProSpanek a.s. z siedzibą w Pradze (Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Czechy).

Dane osobowe są przetwarzane na serwerach administrowanych przez ProSpanek a.s. z siedzibą w Pradze, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. Gromadzenie danych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Klient jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych oraz do ich poprawiania, blokowania i usuwania. W przypadku pytań dotyczących tych kwestii, Klient może przesłać oświadczenie lub zapytanie o odpowiedniej treści na adres e-mail: info@dlaspania.pl.

Ponadto w trakcie odwiedzin stron WWW serwisu przez Klienta, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony, może gromadzić następujące dane:

 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez Klienta);
 • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne informacje udostępniane przez komputer Klienta, zależnie od jego konfiguracji;
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi.
 • Przechowywane w plikach logów serwera WWW dane mogą zawierać m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Klienta),
 • nazwę stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony DlaSpania.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

3. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią DlaSpania.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

4. Zastosowane zabezpieczenia

Serwis DlaSpania.pl zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Dlaspania Sp. z o.o. oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

Serwisy Wydawnictwa oferują Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Wydawnictwa newsletterów. Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

5. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu http://www.dlaspania.pl.  W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje. DlaSpania Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie DlaSpania Sp. z o.o.

W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej stronie.

 

II Wykorzystywanie plików cookies

1. Czym jest plik cookie?

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów sklepu internetowego DlaSpania.pl.

2. Sposób wykorzystania plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych sklepu DlaSpania.pl i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania Klienta ze stron internetowych sklepu DlaSpania.pl, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.  Pliki cookies wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji Klienta serwisu, np. podczas dokonywania zakupów towarów.

W ramach serwisu sklepu internetowego DlaSpania.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

W ramach Serwisu sklepu internetowego DlaSpania.pl są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,

b) „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach działania sklepu internetowego DlaSpania.pl,

c) „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta,

d) „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego DlaSpania.pl,

e) „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

W szczególności sklep internetowy DlaSpania.pl wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

- prezentacja treści - zabezpieczenie przed wyświetlaniem Klientowi ponownie tych samych treści,

- obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

- statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin serwisu sklepu internetowego DlaSpania.pl.

3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Klient sklepu internetowego DlaSpania.pl może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików Cookies. Klient może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Klientów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

 

III Wykorzystywanie social pluginów

Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Klientowi, jako Klientowi strony internetowej DlaSpania.pl, ujawnianie pewnych jej zawartości bezpośrednio na stronach internetowych sieci społecznościowych.

Funkcja ta umożliwia Klientowi połączenie z facebook.com, plus.google.com i twitter.com oraz umieszczenie na profilu Klienta, jako załącznika, tematów pobranych ze strony internetowej DlaSpania.pl. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji, po kliknięciu na przycisk łączący z określoną siecią społecznościową, należy się zalogować za pomocą indywidualnych, nie znanych sklepowi internetowemu DlaSpania.pl danych dostępu.

Strona internetowa DlaSpania.pl oferuje również Plugin w postaci „przycisku dzielenia się” na Facebooku oraz „publicznego polecenia” w Google Plus. Plugin'y te służą do przeniesienia adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce Klienta strony na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie lub produktach. Sklep internetowy DlaSpania.pl nie przenosi i nie udostępnia w ten sposób danych osobowych, które Klienci podają na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl lub które zostały zapisane na Facebooku lub Google Plus.